Khoa học xã hội 6 bài 5: Văn hóa cổ đại

 • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Văn hóa cổ đại- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 28. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Các em có biết:

 • Cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây viết chữ như thế nào không?
 • Các công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới nào được xây dựng từ thời cổ đại? Nêu những hiểu biết của em về các công trình kiến trúc đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc hiểu cách tính lịch và quan sát thiên văn của cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây

Đọc thông tin để trả lời câu hỏi dưới đây:

 • Cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây đã có những hiểu biết ban đầu về thiên văn như thế nào?
 • Cư dân cổ đai phương Đông và phương Tây đã tính lịch như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá thành tựu chữ viết của cư dân cổ đại phuương Đông và phương Tây

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát các hình 1 và 2 để trả lời các câu hỏi dưới đây:

 • Cư dân phương Đông và phương Tây cổ đại viết chữ như thế nào? Người phương Đông thường viết chữ trên chất liệu gì?
 • Hãy so sánh chữ viết của người phương Đông và phương Tây cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu những hiểu biết khoa học về cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây

Đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình 3, 4 để trả lời các câu hỏi sau:

 • Cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây đã đạt những thành tựu gì về khoa học?
 • Kể tên một số nhà khoa học và phát minh từ thời cổ đại mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu những thành tự văn học nghệ thuật của cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây:

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh để thực hiện các yêu cầu sau:

 • Miêu tả trong những công trình kiến trúc, điêu khắc dưới đây mà em thích nhất
 • Kể tên một số công trình kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng của các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây và nêu nhận xét của em về các công trình kiến trúc đó

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện phiếu học tập sau

Phiếu học tập

Khi loài người bước vào xã hội văn minh, các dân tộc.....và.......... cổ đại đã sáng tại nên nhiều thành tựu văn hóa rực rỡ trên các lĩnh vực: ...... và thiên văn học, chữ viết, khoa học, nghệ thuật.

Những thành tự văn hóa cổ đại có vai trò, ý nghĩa lớn đối với lịch sử văn minh nhân loại và có nhiều thành tựu còn tồn tại đến.........

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào nội dung bài học, lập bảng (theo yêu cầu sau) vào vở và điền nội dung thích hợp:

Nhà khoa học, văn học tiêu biểu

Ac-si-met

Hê rô đốt

Hô-me

Pi-ta-go

Ta-lét

Ơ-cờ rít

Thành tựu lớn

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hoàn thành phiếu học tập

Hãy nối những thành tựu văn hóa ở cột bên phải tương ứng với quốc gia, vùng ở cột bên trái.

1.Ai Cập

a. Đấu trường Cô-li-dê

2.Lưỡng Hà

b. Đền Pác-tê-nông

3.Ấn Độ

c.Chữ viết trên thẻ tre

4. Trung Quốc

d. Chủ nhân chữ số 0

5.Hi lạp

e. Kim Tụ tháp

6. Rô-ma

g. Vườn treo Ba-li-lon

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thảo luận và trả lời câu hỏi sau:

 • Đặc điểm kiến trúc của người phương Đông khác gì với người phương Tây
 • Những thành tựu văn hóa cổ đại nào còn tồn tại đến ngày nay? Theo em thành tựu nào có ý nghĩa quan trong nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng-Tìm tòi mở rộng

1. Trả lời các câu hỏi sau:

 • Kể tên 7 kì quan thế giới thời cổ đại. Kì quan nào còn tồn tại đến nay?
 • UNESCO công nhận ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu di sản văn hóa nhân loại? Đó là những di sản nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 3 lượt xem