Khoa học xã hội 6 bài 18: Thời tiết, khí hậu và một số yếu tốc của khí hậu

  • 1 Đánh giá

Giải bài 18:Thời tiết, khí hậu và một số yếu tốc của khí hậu- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 108 Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy nêu lại những thông tin của một bản tin dự báo thời tiết mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về hơi nước trong không khí.

Đọc thông tin, quan sát bảng 1 và trả lời các câu hỏi sau:

  • Vì sao không khí có độ ẩm
  • Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến độ ẩm không khí?
  • Khi nào không khí bão hòa hơi nước?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái đất.

Đọc các thông tin, quan sát bảng 2, hình 2, thảo luận, hãy:

  • Trình bày quá trình tạo thành mây mưa
  • Tính tổng lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhận xét sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu thời tiết và khí hậu

Đọc thông tin, liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi:

  • Thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?
  • Tại sao lại phải dự báo thời tiết?

=> Xem hướng dẫn giải

4 Tìm hiểu các đới khí hậu trên Trái Đất

Đọc các thông tin, quan sát hình 3 và hoàn thành nội dung bảng sau:

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Quan sát biểu đồ hình 4, 5 trao đổi để hoàn thành nội dung bảng theo mẫu sau và cho biết địa điểm nào ở nửa cầu bắc, địa điểm nào ở nửa cầu nam. Vì sao?

Nhiệt độ và lượng mưa

Địa điểm A

Địa điểm B

Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?

Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?

Những tháng có lượng mưa nhiều trong năm? Mùa mưa bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng- Tìm tòi mở rộng

1. Quan sát và mô tả thời tiết ở địa phương em ngày hôm nay

2. Sưu tập các câu tục ngữ ca dao nói về thời tiết, khí hậu

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem