Hãy ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải sao cho phù hợp với các khái niệm về hệ thống sông, phụ lưu, chi lưu, lưu vực sông.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải sao cho phù hợp với các khái niệm về hệ thống sông, phụ lưu, chi lưu, lưu vực sông.

1 Hệ thống sông gồm

a Các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính

2 Phụ lưu là

b Các sông đổ nước vào một con sông chính

3 Chi lưu là

c Dòng sông chính với các phụ lưu và chi lưu

4 Lưu vực sông là

d Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông

Bài làm:

Nối lần lượt như sau: 1c 2b 3a 4d

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021