Những di sản văn hóa của người chăm còn được lưu truyền đến ngày nay phản ánh sự phát triển của ngành nào? Theo em cần làm gì để gìn giữ và phát triển những di sản văn hóa đó

  • 1 Đánh giá

D-E. Hoạt động vận dụng- Tìm tòi mở rộng

1. Những di sản văn hóa của người Chăm còn được lưu truyền đến ngày nay phản ánh sự phát triển của ngành nào? Theo em cần làm gì để gìn giữ và phát triển những di sản văn hóa đó

Bài làm:

Những di sản văn hóa của người Chăm còn được lưu truyền đến ngày nay phản ánh sự phát triển của ngành văn hóa du lịch đã lưu truyền và phát triển mạnh đặc biệt trong những năm gần đây.

Công dân phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản văn hóa:

  • Ngăn chặn mọi hành vi làm tổn hại, sai lệch di sản văn hóa.
  • Trồng thêm nhiều cây xanh quanh khu di tích, danh lam thắng cảnh.
  • Ko vứt rác ra khu di tích, danh lam thắng cảnh...
  • Ko chiếm đoạt, mua bán trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
  • Tuyên truyền với mọi người về việc bảo vệ di sản văn hóa.
  • Ko bao che cho những hành vi mua bán, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật. bảo vật quốc gia.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021