Liên hệ nội dung của bài học và cách học tập của em đối với môn Lịch sử và Địa lí ở Tiểu học, hãy:

 • 1 Đánh giá

2. Lựa chọn phương pháp học tập môn Khoa học xã hội cho bản thân

Liên hệ nội dung của bài học và cách học tập của em đối với môn Lịch sử và Địa lí ở Tiểu học, hãy:

 • Nêu những dự định của em về cách học tập môn Khoa học xã hội lớp 6.
 • Cho biết vai trò của cá nhân trong khi tham gia học tập theo nhóm.

Bài làm:

Dự định về cách học tập môn Khoa học xã hội lớp 6 là:

 • Làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của cô giáo.
 • Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
 • Tìm kiếm thêm nhiều tranh ảnh, thông tin liên quan đến bài học.
 • Hỏi thầy cô, bạn bè khi có những vấn đề không hiểu về bài học.

Vai trò của cá nhân khi tham gia học nhóm:

 • Là một bộ phận của nhóm có nhiệm vụ hoàn thành công việc và yêu cầu từ cô giáo và công việc nhóm.
 • Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng nội dung phong phú và đầy đủ nhất.
 • Hỗ trợ, giúp đỡ các bạn trong nhóm khi các bạn gặp khó khăn.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6