Dựa vào lược đồ, hãy: Xác định hướng di chuyển của cơn bão lúc 13 giờ ngày 1 thánh 8 đến 13 giờ ngày 4 tháng 8 băm 2013 Viết tọa độ cơn bão lúc 13 giờ các ngày 1 tháng 8 và ngày 4 tháng 8 năm 2013

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Dựa vào lược đồ, hãy:

Khoa học xã hội 6 phiếu ôn tập 5

  • Xác định hướng di chuyển của cơn bão lúc 13 giờ ngày 1 thánh 8 đến 13 giờ ngày 4 tháng 8 băm 2013
  • Viết tọa độ cơn bão lúc 13 giờ các ngày 1 tháng 8 và ngày 4 tháng 8 năm 2013

Bài làm:

Hướng di chuyển của cơn bão lúc 13 giờ ngày 1 thánh 8 đến 13 giờ ngày 4 tháng 8 băm 2013 là theo hướng Đông Bắc

Tọa độ cơ bão lúc:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6