Nước Cham-pa và nước Phù Nam ra đời dựa trên cơ sở của nền văn hóa nào?

  • 1 Đánh giá

2. Nước Cham-pa và nước Phù Nam ra đời dựa trên cơ sở của nền văn hóa nào?

Bài làm:

  • Nước Cham-pa ra đời dựa trên nền văn hóa Sa Huỳnh
  • Nước Phù Nam ra đời dựa trên nền văn hóa Óc Eo

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6