Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách sắp xếp các đối tượng biểu tượng sao cho phù hợp với các loại kí hiệu:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách sắp xếp các đối tượng biểu tượng sao cho phù hợp với các loại kí hiệu:

Khoa học xã hội 6 phiếu ôn tập 5

Các loại kí hiệu

Đối tượng biểu hiện

Kí hiệu điểm

Kí hiệu đường

Kí hiệu diện tích

Bài làm:

Các loại kí hiệu

Đối tượng biểu hiện

Kí hiệu điểm

Sân bay, hải cảng, thành phố, thị xã, núi lửa, di sản văn hóa, di sản lịch sử cách mạng, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội truyền thống, làng nghề cổ truyền

Kí hiệu đường

Biên giới quốc gia, ranh giới tỉnh, đường ô tioo, đường biển, đường ống dẫn dầu

Kí hiệu diện tích

Vùng trồng lúa, vùng trồng cỏ, vùng rừng, đầm lầy, bãi cát

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6