Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy phân tích mỗi quan hệ giữa chế độ nước của sông với chế độ mưa ở lưu vực sông Gianh của nước ta

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy phân tích mỗi quan hệ giữa chế độ nước của sông với chế độ mưa ở lưu vực sông Gianh của nước ta

Bài làm:

Nhận xét:

  • Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình 309,7 mm
  • Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng trung bình 128,9 m3/s

=> Lưu vực sông Gianh: mùa mưa từ tháng 6-11 nhưng mùa lũ từ tháng 8-11. Mưa lớn nhất vào tháng 10 nhưng lũ lại lớn nhất vào tháng 9. Vậy tháng 6 và 7 có mưa nhưng chưa có lũ. Nhìn chung ở nước ta, chế độ nước sông trùng với chế độ mưa, mùa lũ trùng mùa mưa và mùa cạn trùng mùa khô. Tuy nhiên trên thực tế mùa lũ thường lùi sau mùa mưa khoảng 1 tháng, vì nước mưa cần thời gian để tích đủ lượng nước

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6