Cho biết đặc điểm địa hình đồng bằng Dựa vào nguyên nhân hình thành hãy cho biết có mấy loại đồng bằng. Kể tên một số đồng bằng mà em biết Nêu ý nghĩa của đại hình đồng bằng đối với sản xuất nông nghiệp

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu địa hình đồng bằng

Quan sát hình 8, 9 đọc thông tin hãy:

 • Cho biết đặc điểm địa hình đồng bằng
 • Dựa vào nguyên nhân hình thành hãy cho biết có mấy loại đồng bằng. Kể tên một số đồng bằng mà em biết
 • Nêu ý nghĩa của đại hình đồng bằng đối với sản xuất nông nghiệp

Bài làm:

Đặc điểm địa hình đồng bằng:

 • Địa hình thấp, bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng
 • Độ cao tuyệt đối thường dưới 500m (có những bình nguyên cao đến 500m)

Có hai loại đồng bằng:

  • Đồng bằng do băng hà bào mòn
  • Đồng bằng do phù sa sông, biển bồi tụ

Ý nghĩa với sản xuất nông nghiệp:

Thuận lợi cho tưới tiêu, gieo trồng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Dân cư tập trung đông đúc.

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6