Em có suy nghĩ gì về việc Lí Bí sau khi lên làm lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em có suy nghĩ gì về việc Lí Bí sau khi lên làm lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi?

Bài làm:

Những việc làm của Lý Bí sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi vô cùng ý nghĩa. Ông đã xây dựng lên nhà nước đầu tiên của đất nước ta, một nhà nước có vua là người đứng đầu, thiết lập triều đình với hai ban văn, võ khẳng định đất nước ta ngang hàng với Trung Quốc, là một nước độc lập, tự chủ, không phụ thuộc, không phải một tỉnh thuộc Trung Quốc. Qua việc Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân, thể hiện ước muốn của Lý Bí về một đất nước sẽ luôn tồn tại, hòa bình muôn đời, quốc thái dân an, nhân dân có cuộc sống ấm lo hạnh phúc

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6