Khoa học xã hội 6 bài: Phiếu ôn tập 1: Em đã học được những gì về phần lịch sử thế giới cổ đại

  • 1 Đánh giá

Giải bài:phiếu ôn tập 1: Em đã học được những gì về phần lịch sử thế giới cổ đại- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 33. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát và nối hình dáng ở cột bên phải với nội dung tương ứng ở cột trái:

(Hình ảnh sách vnen khoa học xã hội lớp 6- trang 33)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hoàn thiện bảng sau:

Các quốc gia

Điều kiện tự nhiên

Ngành kinh tế chính

Tầng lớp chính trong xã hội

Thể chế nhà nước

Phương Đông cổ đại

Phương Tây cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Kể tên những thành tựu văn hóa cổ đại tiêu biểu mà em biết? Em có nhận xét gì về một trong những thành tựu đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6