Dựa vào thông tin dưới đây em hãy viết ra một số điểm tâm đắc nhất sau khi học xong bài này. Vì sao?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vào thông tin dưới đây em hãy viết ra một số điểm tâm đắc nhất sau khi học xong bài này. Vì sao?

Bài làm:

Sau khi học xong bài này em cảm thấy tâm đắc nhất khi bản thân mình có thể mở rộng hiểu biết, quay về lịch sử của những năm đầu con người hình thành và phát triển, nhận ra được quá trình hình thành và tiến hóa vượt trội của loài người.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6