Quan sát lược đồ hình 1, xác định giới hạn một số vùng đất và một số đại danh của nước Cham-pa

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về sự ra đời của nước Cham-pa

  • Quan sát lược đồ hình 1, xác định giới hạn một số vùng đất và một số đại danh của nước Cham-pa
  • Trình bày hoàn cảnh và sự ra đời của nhà nước Cham-pa

Bài làm:

Xác định giới hạn: Nước Cham-pa có vị trí về phía Bắc dãy Hoàng Sơn (huyện Tây Quyển), phía nam đến Phan Rang.

Hoàn cảnh ra đời nhà nước Cham-pa:

  • Năm 192- 193, nhân dân huyện Tượng Lâm, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, đã nổi dậy giành độc lập.
  • Ông tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.
  • Sau một thời gian độc lập, các vua Lâm Ấp đã hợp nhất bộ lạc Dừa với bộ lạc Cau ở phía Nam, tấn công các nước láng giềng mở rộng lãnh thổ, làm chủ cả vùng đất từ Hoành Sơn (Quảng Bình) đến Phan Rang (Bình Thuận) rồi đổi tên nước là Cham-pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6