Quan sát và nối hình dáng ở cột bên phải với nội dung tương ứng ở cột trái:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quan sát và nối hình dáng ở cột bên phải với nội dung tương ứng ở cột trái:

(Hình ảnh sách vnen khoa học xã hội lớp 6- trang 33)

Bài làm:

Nối:

1C

2A

3B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6