Khoa học xã hội 6 bài: Phiếu ôn tập 3

  • 1 Đánh giá

Giải bài Phiếu ôn tập 3- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 67. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nối tên các triều đại phong kiến phương Bắc với chính sách cai trị của chúng trên đất nước ta từ thế kỉ I-X

Nhà Hán

Tách Châu Giao thành Quảng Châu(thuộc Trrung Quốc) và Giao Châu (nước Âu Lạc cũ)

Nhà Ngô

Chia nước ta thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Châu và Nhật Nam gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao

Nhà Lương

Đổi Châu Giao thành An Nam đô hộ phủ để cai quản 12 châu

Nhà Đường

Chia nước ta thành 6 châu: Châu Giao, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Em có suy nghĩ gì về việc Lí Bí sau khi lên làm lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu nhận xét của em về lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Những việc làm của Bà Trưng Trắc sau khi lên nắm chính quyền nói lên điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Sử dụng kiến thức đã học, hoàn thành nội dung về các cuộc đấu tranh giành độc lập

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021