Hãy nêu những hiểu biết của em về vai trò của không khí với đời sống của con người và sinh vật

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy nêu những hiểu biết của em về vai trò của không khí với đời sống của con người và sinh vật

Bài làm:

Không khí với đời sống của con người và sinh vật vô cùng quan trọng. Không khí cung cấp độ ẩm, oxi và nguồn nước cho sự sống, nói khác đi, nó duy trì sự sống trên trái đất. Chúng ta không thể sống mà thiếu mất không khí

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6