Dựa vào hình 8, hãy: Xác định và ghi tọa độ địa lý của các điểm A, B, C.

  • 1 Đánh giá

3. Dựa vào hình 8, hãy:

a. Xác định và ghi tọa độ địa lý của các điểm A, B, C.

b. Tìm các điểm có tọa độ địa lý: Khoa học xã hội 6 bài 11: Kinh độ vĩ độ và tọa độ địa lí

Khoa học xã hội 6 bài 11: Kinh độ vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài làm:

- A: , $130^{0}Đ$.

  • B: , $130^{0}Đ$.
  • C: , $0^{0}$ .

-D: , $0^{0}$.

  • Đ: , $10^{0}N$
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6