Điền nội dung cam kết của em để tham gia bảo vệ sinh vật theo mẫu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

2. Điền nội dung cam kết của em để tham gia bảo vệ sinh vật theo mẫu dưới đây:

BẢN CAM KẾT THAM GIA BẢO VỆ SINH VẬT

Họ tên học sinh:................................................................

Lớp................................................................Trường: THCS................................................................

Em sẽ cam kết thực hiện những sự việc sau đây để bảo vệ sinh vật:

................................................................

................................................................

................................................................

........ngày....tháng...năm

Học sinh

Kí và ghi rõ họ tên

Bài làm:

BẢN CAM KẾT THAM GIA BẢO VỆ SINH VẬT

Họ tên học sinh: LÊ NGỌC ANH

Lớp 6A Trường: THCS QUANG TRUNG

Em sẽ cam kết thực hiện những sự việc sau đây để bảo vệ sinh vật:

1. Không xả rác thải bừa bãi

2. Giữ gìn vệ sinh công cộng

3.Tuyên truyền người thân chung tay bảo vệ môi trường để tạo môi trường sống xanh

4. Trồng cây, tổ chức các buổi gom rác, đổi giấy lấy cây

Ngày 28tháng 07 năm 2019

Học sinh

Kí và ghi rõ họ tên

LÊ NGỌC ANH

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6