Khoa học xã hội 6 phiếu ôn tập 7

  • 1 Đánh giá

Giải bài phiếu ôn tập 7- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 113. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình dưới đây, hãy cho biết:

  • Không khí gồm có những thành phần nào.
  • Mỗi thành phần không khí chiếm tỉ lệ bao nhiêu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Chọn đúng hoặc sai cho các câu sau:

a. Thời tiết luôn thay đổi còn khí hậu mang tính ổn định, ít thay đổi

A. Đúng B. Sai

b. Hôm nay khí hậu thật dễ chịu

A. Đúng B. Sai

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào hình dưới đây, hãy cho biết:

  • Các đai khí áp thấp (T) nằm ở khoảng vĩ độ nào?
  • Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Bằng các kiến thức đã học, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng sau:

Đới khí hậu

Đặc điểm về nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió

Đới nóng

Đới ôn hòa

Đới lạnh

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Dựa vào các thông tin ở bảng dưới đây, hãy biên tập thành một bảng tin thời tiết tại Hà Nội và Hồ Chí Minh vào thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2014

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6