Đọc thông tin dưới đây và nêu ý kiến của em về các nội dung :

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về tự học

Đọc thông tin dưới đây và nêu ý kiến của em về các nội dung :

  • Thế nào là tự học ?
  • Để tự học môn Khoa học xã hội có hiệu quả thì cần phải làm gì ?

Bài làm:

  • Tự học là sự chủ động, tích cực, độc lập tìm hiểu, lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng cho mình. Tự học là tự mình tìm hiểu nghiên cứu, thu nhặt các kiến thức tự luyện tập để có kỹ năng. Tự học có thể không cần sự hướng dẫn của người khác.
  • Để tự học môn Khoa học xã hội có hiệu quả thì chúng ta cần có niềm hứng thú, ham mê học tập với môn học, tự tìm hiểu về thế giới xung quanh thông qua báo đài, sách vở, internet, truyền thông,, tự giác học tập

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6