Khoa học xã hội 6 bài 13: Cấu tạo bên trong của trái đất

 • 1 Đánh giá

Giải bài 13: Cấu tạo bên trong của trái đất- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 88. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Đọc thông tin cho biết:

 • Hiện nay người ta lấy mẫu đá tới độ sâu bao nhiêu kilomet để nghiên cứu
 • Muốn nghiên cứu các lớp đá ở sâu trong lòng trái đất, các nhà địa chất dùng phương pháp gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu cấu tạo bên trong của trái đất

Quan sát hình 1, bảng 1, so sánh và nhận xét:

 • Vị trí của các lớp bên trong trái đất
 • Lớp nào mỏng nhất, dày nhất? Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất?
 • Trạng thái vật chất của các lớp bên trong trái đất

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu lớp vỏ trái đất

a. Dựa vào hiểu biết khai thác thông tin dưới đây, nêu nhận xét về:

 • Đặc điểm lớp vỏ trái đất (độ dày, vật chất tạo thành, thể tích, khối lượng)
 • Vai trò của các lớp vỏ trái đất

=> Xem hướng dẫn giải

b. Đọc hội thoại quan sát hình 2 và cho biết:

 • Tên các địa mảng lớn trong lớp vỏ trái đất
 • Bộ phận địa mảng của lục địa và của đại dương khác nhau ở điểm nào.
 • Tên một số địa mảng xô vào nhau và tách nhau ra

=> Xem hướng dẫn giải

c. Tìm hiểu sự phân bố lục địa, đại dương

Quan sát hình 3, nhận xét sự khác nhau của tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vẽ cấu tạo của Trái đất

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát bảng số liệu sắp xếp lại theo thứ tự các lục địa theo diện tích từ nhỏ đến lớn

Lục địa

Âu-Á

Bắc Mĩ

Nam Mĩ

Nam Cực

Ô-xtray-li-a

Phi

Diện tích(triệu km2)

50.7

20.3

18.1

13.9

7.6

29.2

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Trao đổi với người thân về vai trò của lớp vỏ Trái Đất đối với đời sống và hoạt động sản xuất của con người.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 4 lượt xem