Khoa học xã hội 6 bài 10: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

  • 1 Đánh giá

Giải bài 10: bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 68. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, có rất nhiều những người anh hùng dân tộc được nghìn đời sau ghi nhớ côngđức và vinh danh. Qua hiểu biết của bản thân, em hãu trả lời câu hỏi:

  • Em biết gì về các nhân vật lịch sử như Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Ngô Quyền? Đóng góp của những dân tộc này đối với lịch sử dân tộc?

=> Xem hướng dẫn giải

  • Em biết gì về trận chiến Bạch Đằng năm 938?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo (905 - 907)

Đọc thông tin và hoàn thành bảng thống kê dưới đây:

Nhân vậtViệc làm/ chính sáchÝ nghĩa
Khúc Thừa Dụ
Khúc Hạo

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về Dương Đình Nghệ và công cuộc khôi phục nền tự chủ

a. Xác định trên lược đồ vị trí thành Đại La; mũi tên chỉ hướng xâm lược của quân Nam Hán; mũi tên chỉ hướng tấn công của quân Dương Đình Nghệ

=> Xem hướng dẫn giải

b. Tường thuật những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo

=> Xem hướng dẫn giải

c. Nhận xét chính sách của Dương Đình Nghệ sau khi cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu chiến thắng Bạch Đằng năm 938

a. Trình bày trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 theo lược đồ

=> Xem hướng dẫn giải

b. Em hãy nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hoàn thành phiếu học tập

Hãy nối tên nhân vật với sự kiện lịch sử tương ứng

Khoa học xã hội 6 bài 10: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

=> Xem hướng dẫn giải

2. Viết một bài (khoảng 200 từ) về tinh thần đấu tranh giành quyền tự chủ của nhân dân ta ở thế kỉ X

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng – tìm tòi mở rộng

1. Ở nơi em sinh sống có công trình, kiến trúc, đường phố, trường học nào được mang tên những nhân vật lịch sử đã nhắc đến trong bài học?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kế sách đánh giặc của Ngô Quyền trong trận chiến Bạch Đằng được ông cha ta vận dụng trong cuộc chiến chống quân xâm lược về sau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem