Con người có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố động vật và thực vật

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Con người có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố động vật và thực vật

Bài làm:

Con người ảnh hưởng rất lớn tới sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. Điều này thể hiện ở hai mặt, đó là có thể mở rộng nơi sinh sống hoặc làm thu hẹp nơi sinh sống:

 • Tích cực
  • Mang giống cây trồng, vật nuôi từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố.
  • Cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.
  • Ví dụ người châu Âu mang cừu từ châu Âu sang nuôi ở ô-xtrây-li-a, đem cao su từ Bra-xin sang trồng ở Đông Nam Á.
 • Tiêu cực
  • Phá rừng bừa bãi ảnh hưởng tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống, săn bắn làm nhiều loài động vật quý hiếm bị diệt vong.
  • Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số, dẫn đến thu hẹp môi trường sống sinh vật.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6