Khoa học xã hội 6 bài 6: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

 • 1 Đánh giá

Giải bài 6: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 35. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học. A. Hoạt động kh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

 • Hằng năm giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày nào? Ở đâu? Tại sao cả nước lại có ngày giỗ Tổ?
 • Em biết gì về khu di tích thành Cổ Loa?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về sự thành lập nước Văn Lang

Đọc đoạn thông tin, kết hợp với hình 1,2,3 tahor luận để thực hiện các yêu cầu và trả lời câu hỏi sau:

 • Xác định trên lược đồ vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nơi hình thành lên bộ lạc lớn- Tiền thân của nước Văn Lang
 • Nêu hoàn cảnh và sự ra đời của nhà nước Văn Lang.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trình bày tổ chức của nhà nước Văn Lang.

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình 4 và 5 để thực hiện các yêu cầu sau: Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ trang 37 và trình bày sơ đồ đó.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình 6,7,8 để trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau:

 • Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang có điều gì nổi bật
 • Hãy mô tả về nhà ở của cư dân Văn Lang.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu sự ra đời của nhà nước Âu Lạc:

Đọc thông tin, thảo luận và trả lời câu hỏi sau:

 • Trình bày cuộc chiến chống quân Tần của nhân dân Tây Âu-Lạc Việt
 • Nêu tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Khám phá thành cổ loa tìm hiểu cuộc kháng chến chống quân xâm lược Triệu Đà

Đọc đoạn thông tin dưới đây kết hợp các hình 9,10,11 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

 • Hãy cho biết lực lượng và vũ khí được tranh bị cho đội quân thành Cổ Loa
 • Tại sao quân dân Âu Lạc đánh bại được cuộc xâm lược của quân Triệu?
 • Vì sao An Dương Vương thất bại nhanh chóng?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang, Âu Lạc và nêu nhận xét

=> Xem hướng dẫn giải

2. Em hãy mô tả thành Cổ Loa và nêu nét độc đáo của thành.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Lập bảng thống kê về nước Văn Lang và nước Âu Lạc vào vở theo nội dung sau:

Nội dung

Nước Văn Lang

Nước Âu Lạc

Hoàn cảnh ra đời

Tổ chức nhà nước

Sự sụp đổ

=> Xem hướng dẫn giải

D-E.Hoạt động vận dung

1. Em hiểu thế nào về câu nói của Bác Hồ:

" Các vua Hùng đã có công dựng nước

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

=> Xem hướng dẫn giải

2. Có phải nước Âu Lạc sụp đổ là do mất cảnh giác không? Qua đó em hiểu bài học gì về công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 5 lượt xem