Khoa học xã hội 6 phiếu ôn tập 5

  • 1 Đánh giá

Giải bài phiếu ôn tập 5- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 80. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hãy cho biết:

  • Kí hiệu bản đồ là gì? Nêu ý nghĩa của bản đồ
  • Tỉ lệ bản đồ biểu hiện ở mấy dạng
  • Thế nào là vĩ tuyến gốc, vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến Nam. Thế nào là kinh tuyến gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách sắp xếp các đối tượng biểu tượng sao cho phù hợp với các loại kí hiệu:

Khoa học xã hội 6 phiếu ôn tập 5

Các loại kí hiệu

Đối tượng biểu hiện

Kí hiệu điểm

Kí hiệu đường

Kí hiệu diện tích

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phỏng là 105km. Trên bản đồ Việt Nam khoảng cách được đo giữa hai thành phố là 10.5cm. Vậy bản đồ có tỉ lệ là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Dựa vào lược đồ, hãy:

Khoa học xã hội 6 phiếu ôn tập 5

  • Xác định hướng di chuyển của cơn bão lúc 13 giờ ngày 1 thánh 8 đến 13 giờ ngày 4 tháng 8 băm 2013
  • Viết tọa độ cơn bão lúc 13 giờ các ngày 1 tháng 8 và ngày 4 tháng 8 năm 2013

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem