Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phỏng là 105km. Trên bản đồ Việt Nam khoảng cách được đo giữa hai thành phố là 10.5cm. Vậy bản đồ có tỉ lệ là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phỏng là 105km. Trên bản đồ Việt Nam khoảng cách được đo giữa hai thành phố là 10.5cm. Vậy bản đồ có tỉ lệ là bao nhiêu?

Bài làm:

Đổi: 105 km = 10 500 000 cm

Vậy tỉ lệ của bản đồ là: 10,5 : 10 500 000 = 1 : 1 000 000

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6