Đọc thông tin, quan sát hình 2 và 3 hãy:

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu gió và các hoàn lưu khí quyển

Đọc thông tin, quan sát hình 2 và 3 hãy:

  • Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt trái đất
  • Cho biết phạm vi hoạt động ( từ vĩ đỗ nào đến vĩ độ nào) hướng chuyển động của các loại gió trên ở hai nửa cầu và giải thích vì sao chúng lại hoạt động trong phạm vi đó.

Bài làm:

Trên Trái Đất có hai loại gió thổi thường xuyên đó là gió Tín phong và gió Tây ôn đới.

Phạm vi hoạt động của các loại gió:

  • Tín phong là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo. loại gió này phân bố ở khoảng 30° - 60° ở hai bán cầu Bắc và Nam.
  • Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp. Loại gió này phân bố ở hai chí tuyến (30° - 0) về xích đạo.

Do sự tự quay của Trái Đất, các gió Tín phong và gió Tây không thổi theo phương kinh tuyến mà bị lệnh về phía tay phải ở nửa cầu Bắc và về phía tay trái ở nửa cầu Nam theo hướng chuyển động.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6