Khoa học xã hội 6 bài 1: Tìm hiểu môn khoa học xã hội

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Tìm hiểu môn khoa học xã hội - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1.Tìm hiểu về cấu trúc và vai trò cơ bản của bộ môn Khoa học xã hội

Dựa vào sơ đồ và đọc thông tin dưới đây, hãy cho biết :

  • Cấu trúc môn Khoa học xã hội lớp 6 được phân chia như thế nào.
  • Vai trò cơ bản của môn khoa học xã hội

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về tự học

Đọc thông tin dưới đây và nêu ý kiến của em về các nội dung :

  • Thế nào là tự học ?
  • Để tự học môn Khoa học xã hội có hiệu quả thì cần phải làm gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

C-D-E, Hoạt động luyện tập- Vận dụng- Tìm tòi mở rộng

1. Xây dựng sơ đồ nội dung học tập

Dựa vào mục lục sách Hướng dẫn học Khoa học xã hội 6, hãy xây dựng cơ sở của các nội dung học tập (theo gợi ý sau) :

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lựa chọn phương pháp học tập môn Khoa học xã hội cho bản thân

Liên hệ nội dung của bài học và cách học tập của em đối với môn Lịch sử và Địa lí ở Tiểu học, hãy:

  • Nêu những dự định của em về cách học tập môn Khoa học xã hội lớp 6.
  • Cho biết vai trò của cá nhân trong khi tham gia học tập theo nhóm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem