Khoa học xã hội 6 bài 15: Địa hình bề mặt trái đất

 • 1 Đánh giá

Giải bài 15: Địa hình bề mặt trái đất- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 6 trang 96. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy cho biết trong các hình, hình nào là dạng đọa hình núi. đồng bằng, cao nguyên và đồi. Mô tả đặc điểm của các dạng địa hình đó

(Hình 1,2,3,4 sách vnen khoa học xã hội 6 trang 96)

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu địa hình núi

Quan sát hình 5 đọc và khai thác các thông tin sau đây:

 • Cho biết các đặc điểm địa hình núi
 • Dựa vào độ cao tuyệt đối, núi được phân thành mấy loại
 • Phân biệt núi già và núi trẻ bằng cách hoàn thành bảng theo gơi ý dưới đây:

Sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ

Núi

Thời gian hình thành

Đỉnh núi

Sườn núi

Thung lũng

Núi già

Núi trẻ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá địa hình cacxto và các hang động

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình 6.7 dựa vào hiểu biết của em hãy:

 • Kể tên một số hang động mà em biết
 • Cho biết vì sao các hang động thường có sức hấp dẫn với khách du lịch

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu địa hình đồng bằng

Quan sát hình 8, 9 đọc thông tin hãy:

 • Cho biết đặc điểm địa hình đồng bằng
 • Dựa vào nguyên nhân hình thành hãy cho biết có mấy loại đồng bằng. Kể tên một số đồng bằng mà em biết
 • Nêu ý nghĩa của đại hình đồng bằng đối với sản xuất nông nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải

4. Nhận biết địa hình cao nguyên, đồi núi

Dựa vào thông tin dưới đây, hãy:

 • Cho biết đặc điểm địa hình cao nguyên và đồi
 • Nêu ý nghĩa của địa hình này với sản xuất nông nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Căn cứ vào các phân loại theo độ cao, hãy cho biết các núi sau, núi nào thuộc loại núi thấp, núi trung bình, núi cao

Đỉnh núi

Độ cao tuyệt đối

Bà Đen ( Tây Ninh)

986

Ngọc Linh (Kon Tum)

2598

Phan-xi-pang(Lào Cai)

3143

Tản Viên (Hà Nội)

1287

Yên Tử (Quảng Ninh)

1068

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào hình 8 và kiến thức đã học hãy:

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa đồng bằng và cao nguyên

b. Cho biết tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng- tìm tòi mở rộng

1. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) mô tả đại hình quê hương em hoặc nơi ở em biết và nêu ý nghĩa của dạng địa hình đó đối với sản xuất

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem