Căn cứ vào các phân loại theo độ cao, hãy cho biết các núi sau, núi nào thuộc loại núi thấp, núi trung bình, núi cao

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Căn cứ vào các phân loại theo độ cao, hãy cho biết các núi sau, núi nào thuộc loại núi thấp, núi trung bình, núi cao

Đỉnh núi

Độ cao tuyệt đối

Bà Đen ( Tây Ninh)

986

Ngọc Linh (Kon Tum)

2598

Phan-xi-pang(Lào Cai)

3143

Tản Viên (Hà Nội)

1287

Yên Tử (Quảng Ninh)

1068

Bài làm:

  • Núi cao: Ngọc Linh (Kon Tum), Phan-xi-pang(Lào Cai)
  • Núi trung bình: Tản Viên (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh)
  • Núi thấp:Bà Đen ( Tây Ninh)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6