Nêu những biến đổi về địa giới hành chính nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến về địa giới hành chính nước ta

a. Đọc thông tin sau kết hợp quan sát hình 5 hãy:

  • Nêu những biến đổi về địa giới hành chính nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X
  • Lí giải vì sao sau khi chiểm được nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc thường tổ chức lại cách cai trị và đặt tên

Bài làm:

Những biến đổi về địa giới hành chính nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X

  • Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân.
  • Đến năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia thành 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.
  • Nhà Ngô tách châu Giao thành Quảng Châu ( thuộc Trung Quốc) và Giao Châu( nước Âu Lạc cũ).
  • Đầu thế kỉ VI, nhà Lương thành lập và đô hộ Giao Châu, chia thành 6 châu: Giao Châu ( vùng đồng bằng & trung du Bắc Bộ), Ái Châu( Thanh Hóa), Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu ( Nghệ An & Hà Tĩnh) & Hoàng Châu (Quảng Ninh).
  • Năm 618, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ để cai quản 12 châu, trong đó đất Âu Lạc cũ bị chai thành 6 châu: Giao Châu, Phong Châu, Trường Châu (Bắc Bộ ngày nay), Ái Châu, Phúc Lộc Châu, Hoan Châu ( Bắc Trung Bộ ngày nay).

Sau khi chiểm được nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc thường tổ chức lại cách cai trị và đặt tên để biến nước ta thành đơn vị hành chính của chúng, dễ bề cai trị nước ta hơn

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6