Một bức điện được đánh lúc 6h00 từ Mát-xcơ-va đến Hà Nội, sau 2 phút thì ở Hà Nội nhận được điện...

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Một bức điện được đánh lúc 6h00 từ Mát-xcơ-va đến Hà Nội, sau 2 phút thì ở Hà Nội nhận được điện (Hà Nội ở khu vực giờ thứ 7, Mát-xcơ-va ở khu vực giờ thứ 3). Hỏi Hà Nội nhận được điện lúc mất giờ? (giờ GMT).

Bài làm:

Thời gian Hà Nội nhận được điện là lúc 10h02’. Vì giờ Mát-xcơ-va ở khu vực giờ thứ 3 nên chậm hơn Hà Nội 4 tiếng (Hà Nội múi giờ 7).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021