Cho biết đặc điểm địa hình cao nguyên và đồi Nêu ý nghĩa của địa hình này với sản xuất nông nghiệp

  • 1 Đánh giá

4. Nhận biết địa hình cao nguyên, đồi núi

Dựa vào thông tin dưới đây, hãy:

  • Cho biết đặc điểm địa hình cao nguyên và đồi
  • Nêu ý nghĩa của địa hình này với sản xuất nông nghiệp

Bài làm:

Cao nguyên:

  • Địa hình bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng có sườn dốc
  • Độ cao tuyệt đối trên 500m

=> Ý nghĩa: Thuận lợi co trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn

Đồi:

  • Địa hình nhô cao, có đỉnh tròn, đồi thoải
  • Độ cao tương đối không quá 200m

=> Ý nghĩa: Thuận lợi trồng cây công nghiệp ngắn ngày chăn nuôi gia súc, trồng rừng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6