Trình bày theo lược đồ diễn biến trận Bạch Đằng năm 938 qua đó nêu nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày theo lược đồ diễn biến trận Bạch Đằng năm 938 qua đó nêu nhận xét về kế sách đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

Bài làm:

Diễn biến:

  • Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy, giặc đuổi theo vượt qua bãi cọc ngầm.
  • Khi nước triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân giặc rút chạy. Trận chiến diễn ra ác liệt (thuyền quân ta nhỏ gọn, dễ luồn lách ; thuyền địch to. cồng kềnh rất khó khăn chạy qua bãi cọc lúc này đã nhô lên do nước triều rút...).
  • Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước.
  • Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.

Về kế sách :

  • Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng...
  • Độc đáo : Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn... chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ờ bãi cọc. Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống...
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6