Cho biết điểm C trên hình 5 là chỗ gặp nhau của kinh tuyến và vĩ tuyến nào? Cho biết thế nào là kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí của một điểm

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu các kinh độ vĩ độ và tọa độ địa lí

Đọc thông tin và quan sát hình 5 hãy

  • Cho biết điểm C trên hình 5 là chỗ gặp nhau của kinh tuyến và vĩ tuyến nào?
  • Cho biết thế nào là kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí của một điểm
  • Xác định và viết tọa độ của điểm C

Bài làm:

Điểm C trên hình là chỗ gặp nhau của kinh tuyến 20°T và vĩ tuyến 10°B.

Kinh độ: Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số đó từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc

Vĩ độ: Vĩ độ địa lý của một điểm là góc hợp bởi đường dây dọi đi qua điểm đó và mặt phẳng xích đạo.

Tọa độ địa lí của 1 điểm là kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Tọa độ địa lý được hình thành bởi hai thành phần là vĩ độ và kinh độ

Xác định và viết tọa độ của điểm C:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6