Hoàn thành bảng yêu cầu sau vào vở về một số cuộc đấu tranh tiêu biểu giành độc lâp từ thế kỉ I đến thế kỉ X:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tâp

Hoàn thành bảng yêu cầu sau vào vở về một số cuộc đấu tranh tiêu biểu giành độc lâp từ thế kỉ I đến thế kỉ X:

STT

Tên cuộc đấu tranh

Thời gian

Người lãnh đạo

Nơi bùng nổ

Nơi giành thắng lợi

Bài làm:

STT

Tên cuộc đấu tranh

Thời gian

Người lãnh đạo

Nơi bùng nổ

Nơi giành thắng lợi

1

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

40-42

Trưng Trắc, Trưng Nhị

Hát Môn

Cổ Loa

2

Khởi nghĩa Bà Triệu

248

Bà Triệu

Quận Cửu Chân

Giao Châu

3

Khởi nghĩa Lý Bí

542

Lí Bí

Thái Bình

Long Biên, Hoàng Châu, Hợp Phố

4

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Đầu thế kỉ VII

Mai Thúc Loan

Sa Nam

Tống Bình

5

Khởi nghĩa Phùng Hưng

776-791

Phùng Hưng

Đường Lâm

Tống Bình

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021