Ngày 22/6 nửa cầu nào được chiếu sáng nhiều hơn Ngày 22-12 nửa cầu nào được chiếu sáng nhiều hơn

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào hình dưới đây, cho biết:

 • Ngày 22/6 nửa cầu nào được chiếu sáng nhiều hơn
 • Ngày 22-12 nửa cầu nào được chiếu sáng nhiều hơn
 • Ở chí tuyến Bắc ngày 22-6 và ngày 22-12 độ dài ngày đêm được thay đổi như thế nào.

Bài làm:

 • Ngày 22-6 nửa cầu Bắc sẽ được chiếu sáng nhiều hơn.
 • Ngày 22-12 nửa cầu Nam sẽ được chiếu sáng nhiều hơn.
 • Ở Xích đạo : Tất cả các ngày trên đều có giờ chiếu sáng là 12h. Do trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối luôn luôn gặp nhau ở xích đạo, nên ngày và đêm dài bằng nhau.
 • Nhận xét: Ngày, đêm ở ngày 22-6 và ngày 22-12 trái ngược nhau. Cụ thể:
  • Ngày 22-6: Ở chí tuyến Bắc : Ngày dài hơn đêm.
  • Ngày 22-12: Ở chí tuyến Bắc : Đêm dài hơn ngày

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6