Tìm hiểu lớp đất, thành phần của đất Đọc thông tin quan sát hình 3, hãy: Nêu đặc điểm lớp đất( thổ nhưỡng), các tầng của lớp đất....

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về đất và các nhân tố hình thành lên đất

a. Tìm hiểu lớp đất, thành phần của đất

Đọc thông tin quan sát hình 3, hãy:

 • Nêu đặc điểm lớp đất( thổ nhưỡng), các tầng của lớp đất
 • Trình bày các thành phần của đất
 • Chọn các cụm từ:
  • a. thay đổi độ phì
  • b. cao, đất tốt
  • c.các chất dinh dưỡng
  • d. sinh trưởng khó khăn
  • e.thực vật
  • f.cao hay thấp

Ghép cùng chữ số ở ô trống cho thích hợp trong đoạn văn dưới đây và ghi kết quả vào vở (ví dụ 1-c)

Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và (1)........... cần thiết cho (2).......... sinh trưởng và phát triển. Đó là một tính chất quan trọng của đất. Nếu đất có độ phì (3).........., thực vật sinh trưởng thuận lợi. Nếu đất có độ phì thấp, đất xấu, thực vật sẽ (4).............

Độ phì có thể (5).......... tùy thuộc vào nhiều điều kiện. Con người có thể làm (6)............. khi sử dụng đất.

Bài làm:

 • Đất( thổ nhưỡng) là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.
 • Các tầng của đất:
  • Trên cùng là tầng chứ mùn ( mỏng, màu xám)
  • Giữa là tầng tích tụ sét, sỏi….(dày, màu vàng đỏ)
  • Dưới cùng là đá mẹ ( xuống sâu, màu tùy loại đá).
 • Thành phần
  • Khoáng: có tỉ lệ lớn ( 90 – 95%), các hạt màu loang lổ ( do đá gốc tạo ra hoặc do bồi tụ, lắng lại).
  • Hữu cơ: Tỉ lệ nhỏ, chủ yếu ở tầng trên, màu xám hoặc đen ( sinh vật phân hủy -> chất mùn cho cây).
  • Nước và không khí trong các khe hổng của đất.
  • Đất có tính chất quan trọng là độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp cho thực vật nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác như nhiệt độ, không khí, để thực vật sinh trưởng và phát triển.
 • Điền vào đoạn văn lần lượt như sau: 1-c, 2-e, 3-b, 4-d, 5-f, 6-a

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6