Đọc thông tin, quan sát bảng 1 và trả lời các câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về hơi nước trong không khí.

Đọc thông tin, quan sát bảng 1 và trả lời các câu hỏi sau:

  • Vì sao không khí có độ ẩm
  • Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến độ ẩm không khí?
  • Khi nào không khí bão hòa hơi nước?

Bài làm:

Không khí có độ ẩm do thành phần không khí : 78% Nitơ, 21% Oxi, 1% hơi nước nên trong không khí có chứa một lượng hơi nước nhất định.

Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến độ ẩm không khí: Nếu nhiệt độ không khí càng thấp, trời trở lạnh kèm theo đó là độ ẩm tăng lên, lượng hơi nước trong không khí có khi đạt tới bão hòa. Ngược lại, nhiệt độ tăng, thời tiết ấm dần lên, độ ẩm trong không khí cũng sẽ giảm xuống mức nhất đinh.

Không khí đã bão hòa hơi nước là : Khi không khí đã chứa một lượng hơi nước tối đa, ta nói là không khí đã bão hòa hơi nước

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6