Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình 2 để trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau :

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu quá trình chuyển biến từ vượn thành người

a) Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình 2 để trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau :

  • Quá trình chuyển biến từ vượn thành người trải qua mấy giai đoạn chính? Đó là những giai đoạn nào?
  • Qua hình 2, em hãy miêu tả những điểm giống nhau và khác nhau giữa vượn cổ, người tối cổ và người tinh khôn.

Bài làm:

Quá trình chuyển biến từ vượn thành người trải qua 3 giai đoạn chính: vượn cổ=> người tối cổ=> người tinh khôn

So sánh:

Sự khác nhau

Người tối cổ( 1m20)

Vượn cổ( 1m50)

Người tinh khôn(1m70)

Đặc điểm

Vẫn còn dấu vết của loài vượn ; còn lớp lông mỏng , trán thấp, dáng khom, hộp sọ và thể tích não nhỏ hơn.

Hầu như có thể đi, đứng bằng hai chân

Đầu nhỏ, trán thấp và bợt ra sau, hàm nhô vệ phía trước... - Trên cơ thể còn bao phủ bởi một lớp lông mỏng

Dáng đứng thẳng (như người ngày nay).

Thể tích hộp sọ lớn hơn, trán cao, hàm lùi vào...

Lớp lông mỏng không còn. - Đã biết chế tạo công cụ sắc bén hơn, biết đến thuật luyện kim

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021