Cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây đã có những hiểu biết ban đầu về thiên văn như thế nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc hiểu cách tính lịch và quan sát thiên văn của cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây

Đọc thông tin để trả lời câu hỏi dưới đây:

  • Cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây đã có những hiểu biết ban đầu về thiên văn như thế nào?
  • Cư dân cổ đai phương Đông và phương Tây đã tính lịch như thế nào?

Bài làm:

Cư dân cổ đại phương Đông và phương Tây đã có những hiểu biết ban đầu về thiên văn đó là: để cày cấy cho đúng thời vụ, những người nông dân cổ đại phương Đông và phương Tây đã biết:" trông trời, trông đất" bằng cách quan sát chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh.

Họ tính lịch bằng cách:

  • Người phương Đông: một năm có 365 ngày, chia ra 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29-30 ngày( lịch Âm lịch)
  • Người phương Tây: dựa vào sự di chuyển của Trái đất quay xung quanh Mặt trời chia thành một năm có 365 ngày 6 giờ, chia thành 12 tháng ( lịch Dương lịch)
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6