Hãy xác định trên lược đồ hành chính Việt Nam và ghi vào vở một số tỉnh mà các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra dấu vết của người nguyên thủy.

  • 1 Đánh giá

4. Hãy xác định trên lược đồ hành chính Việt Nam và ghi vào vở một số tỉnh mà các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra dấu vết của người nguyên thủy.

Bài làm:

Một số tỉnh mà các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra dấu vết của người nguyên thủy tại VN là:Yên Bái, Lạng Sơn, Bính Phước, Quảng Bình, Quáng Ninh,...

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021