Đọc thông tin quan sát hình 3, 4 đọc bảng 1, hãy:

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về sông

Đọc thông tin quan sát hình 3, 4 đọc bảng 1, hãy :

 • Trình bày khái niệm sông và điền chú thích cho hình 2 thể hiện hai nguồn cung cấp nước chính cho sông.
 • Phân biệt các khái niệm : lưu vực sông, phụ lưu, chi lưu, lưu lượng nước sông, thủy chế nước sông.
 • So sánh lưu vực và tổng nước sông Hồng và sông Mê Công.

Bài làm:

 • Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
 • Điền vào chú thích như sau:

 • Lưu vực là toàn bộ diện tích đất đai cung cấp thường xuyên cho sông.
 • Hệ thống sông bao gồm sông chính, các phụ lưu (các sông góp nước cho sông chính) các chi lưu (các sông thoát nước cho sông chính) hợp lại tạo thành.
 • Phụ lưu là các sông đổ vào sông chính vào một con sông chính
 • Chi lưu là các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.
 • Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong thời gian một giây.
 • So sánh:
  • Sông Mê Công có tổng lượng nước gấp khoảng 4,2 lần tổng lượng nước sông Hồng.
  • Diện tích lưu vực của sông Mê Công gấp khoảng 4,7 lần diện tích lưu vực sông Hồng.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6