Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (40-43) và khởi nghĩa bà Triệu

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (40-43) và khởi nghĩa bà Triệu

Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình 3, 4, 5, 6, 7 thảo luận và hoàn thành bảng sau:

Nội dung

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Khởi nghĩa Bà Triệu

Nguyên nhân

Chống quân xâm lược

Thời gian, địa điểm

Kết quả

Bài làm:

Nội dung

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Khởi nghĩa Bà Triệu

Nguyên nhân

Chính sách thống trị tàn bạo của nhà Hán.

Thi Sách bị giết.

Không cam chịu kiếp sống nô lệ.

Chống quân xâm lược

Quân Hán

Quân Ngô

Thời gian, địa điểm

Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.

Tại: Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Nội)

Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.

Tại: căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá)...

Kết quả

Quân Hán bị đánh tan, Tô Định trốn về Nam Hải, cuộc khởi nghĩa tháng lợi.

Khởi nghĩa thất bại, Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021