Quan sát hình 2 và 3 dưới đây, kết hợp đọc thông tin, hãy cho biết :

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về bản đồ và tỉ lệ bản đồ

b) Tìm hiểu tỉ lệ bản đồ

Quan sát hình 2 và 3 dưới đây, kết hợp đọc thông tin, hãy cho biết :

  • Sự khác nhau về cách thể hiện tỉ lệ bản đồ ở hai bản đồ ; mỗi xăngtimet trên bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa.
  • Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn và bản đồ nào thể hiện tương đối chi tiết hơn.
  • Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ.

Bài làm:

Khác nhau về tỉ lê:

  • Hình 2 với tỉ lệ 1:15000, mỗi cm trên bản đồ ứng với 1x15000= 15000cm= 150m thực địa
  • Hình 3 với tỉ lệ 1: 7500 mỗi cm trên bản đồ ứng với 1x7500= 7500cm= 75m thực địa

Bản đồ có tỉ lệ lớn hơn là Hình 3, bản đồ này thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn hình 2.

Ý nghĩa bản đồ:

  • Tỉ lệ bản đồ cho biết bản đồ đó được thu nhỏ bao nhiêu so với thực địa.
  • Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6