Vẽ vào vở một hình tròn. Trên hình tròn đó thực hiện các yêu cầu sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Vẽ vào vở một hình tròn. Trên hình tròn đó thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xác định các vĩ độ 0', 30', 60',90'
  • Vẽ các đai khí áp
  • Xác định phạm vi hoạt động của các loại gió: Tín phong Tây ôn đới, Đông cực. Dùng kí hiệu mũi tên biểu hiện hướng chuyển động của các loại gió đó.

Bài làm:

Tham khảo theo hình sau:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6