Hãy nêu các sự việc, hiện tượng tốt đáng được biểu dương trong nhà trường hoặc ngoài xã hội

  • 1 Đánh giá

2. Hãy nêu các sự việc, hiện tượng tốt đáng được biểu dương trong nhà trường hoặc ngoài xã hội. Trao đổi xem hiện tượng, sự việc nào đáng để viết một bài nghị luận xã hội và sự việc hiện tượng nào thì không cần viết.

Bài làm:

Các sự việc, hiện tượng tốt đáng được biểu dương trong nhà trường hoặc ngoài xã hội:

  • Trung thực trong học tập
  • Tấm gương học sinh nghèo vượt khó
  • Không tham lam, nhặt được của rơi, trả người đánh mất
  • Đoàn kết thân ái với bạn bè trong lớp học
  • Trồng cây bảo vệ môi trường
  • Tuân thủ nội quy của lớp học
  • Phong trào cứu trợ đồng bào bão lụt
  • 275 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2