Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta (2/1945)?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta (2/1945)?

Bài làm:

- Hội nghị được triệu tập tại thành phố Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 với 3 cường quốc Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin)

- Hội nghị đi tới những quyết định quan trọng:

  • Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
  • Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới
  • Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12