Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương trong các đoạn trích sau theo cách dẫn gián tiếp Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết cho câu hỏi Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương trong các đoạn trích sau theo cách dẫn gián tiếp được đăng tải trong bài viết dưới đây.

Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương trong các đoạn trích sau theo cách dẫn gián tiếp

(1) Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. Nàng nói:

- Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông.

(2) Hôm sau Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tiá,đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn:

- Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bên sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về.

Bài làm:

(1) Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. Nàng nói với Phan rằng ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương nàng vô tội, rẽ một đường nước cho nàng thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp được chàng Phan.

(2) Hôm sau Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng Trương rằng nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, Vũ Nương sẽ trở về.

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương - Ngữ văn 9 được giáo viên KhoaHoc biên soạn chi tiết với phần đáp án đầy đủ cho các câu hỏi trong bài, nội dung trọng tâm và giúp học sinh nắm được trọn vẹn kiến thức bài học. Soạn Văn 9 được xây dựng bám sát chương trình học môn Ngữ văn lớp 9 SGK với từng bài học chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh dễ dàng tìm kiếm cũng như học tập.

Chủ đề liên quan